Badania geologiczne sprzedawanych działek

W trakcie półrocznych specjalistycznych badań geologicznych całego zbocza, na którym znajdują się sprzedawane przez nas działki, zostało ostatecznie potwierdzone, że grunt pod nimi jest w strefie bezpiecznej i nadaje się do posadowienia budynków, co obrazuje poniższa mapka (pasy zielone).

Mapa sytuacyjno-wysokościowa

Poniżej zamieszczamy mapę sytuacyjno – wysokościową obrazującą między innymi przebieg sieci gazowej, elektrycznej oraz wodnej (wodociąg jest już w drodze wewnętrznej, co nie zostało jeszcze zaktualizowane na poniższej mapie).

Mapa sytuacyjno-wysokościowa.pdf

Pozostałe dokumenty